Ed Nijpels

voorzitter GeoBusiness Nederland

Ed Nijpels

Ed Nijpels (1 april 1950, Den Helder, getrouwd, twee zonen) is voorzitter van GeoBusiness Nederland, de brancheorganisatie voor bedrijven die werken met geo-informatie.

Hij begon zijn politieke loopbaan in de JOVD, de landelijke jongerenorganisatie van de VVD en was onder meer landelijk voorzitter. Hij werd in 1974 voor de VVD gekozen in de gemeenteraad van Bergen op Zoom en werd daar fractievoorzitter.In 1977 werd hij als een der jongste leden  gekozen in de Tweede Kamer en was o.a. woordvoerder op de terreinen justitie, politie en sociale zaken. In 1982 volgde hij Hans Wiegel op als fractievoorzitter van de VVD. In september van dat jaar behaalde hij als lijsttrekker voor de VVD bij de Tweede Kamerverkiezingen een winst van tien zetels en groeide de VVD naar 36 zetels. In 1986 werd Nijpels minister van VROM in het tweede kabinet Lubbers. Als minister was hij onder meer verantwoordelijk voor de eerste wereldwijde Klimaatconferentie in Noordwijk, het eerste Nationale Milieubeleidsplan en de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening. Na de verkiezingen van 1989 was hij wederom korte tijd lid van de Tweede Kamer en werd in april 1990 benoemd tot burgemeester van Breda.

Na een driejarig uitstapje naar het bedrijfsleven werd Nijpels in 1999 benoemd tot commissaris van de Koningin in Friesland. Nijpels presenteerde bij de TROS twaalf jaar de programma’s TROS Aktua Expert, TROS Aktua Milieu, Licht op Groen en Nieuwe Natuur. In 2008 nam hij afscheid als commissaris en sinds die tijd vervult hij een aantal functies bij maatschappelijke organisaties, overheden en het bedrijfsleven. Nijpels is onder meer onafhankelijk voorzitter van de SER Borgingscommissie die de uitvoering van het Energieakkoord bewaakt, Kroonlid van de Sociaal Economische Raad, voorzitter van de Raad van Toezicht van AVRO-TROS, voorzitter van de Raad van Toezicht van Reclassering Nederland en voorzitter van de besturen van Thuiswinkel.Org, de Koninklijke Boekenbond en GeoBusiness Nederland.

Foto: Christiaan Krouwels