Ed van Zalen

programmamanager CBRNE, NFI

Ed van Zalen

Ed van Zalen, afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht in de analytische chemie, gespecialiseerd in milieu-methoden. Sinds mei 2008 is Van Zalen werkzaam als programmamanager CBRNE (chemische, biologische, radiologische, nucleaire en explosieven) in Nederland Forensisch Institute.The CBRN-programma is gericht op zowel de ontwikkeling van CBRNE forensische methoden, alsmede internationale samenwerking aan dit onderwerp met organisaties zoals de IAEA, Interpol, Europol en de OPCW. Van Zalen is opgeleid als een analytische chemicus aan de Hogeschool Haarlem (BSc) en de Universiteit van Utrecht (MSc). Hij was werkzaam bij de laboratoria van het Instituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (1981 -1986) en het Hoogheemraadschap van Delfland (1986-1991). In beide laboratoria was hij betrokken bij de ontwikkeling van analytische methoden voor de analyse van bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater. In 1991 was Van Zalen toegetreden tot het Nederland Forensisch Instituut als hoofd van de afdeling Milieu-misdaden. Van Zalen nam deel in de technische comités van de EU die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van analytische methoden voor de analyse van afval. Hij was projectleider voor de bouw en de verhuizing naar de nieuwe NFI voorzieningen (1997-2005). Vervolgens was hij vestigingsmanager van een forensisch consultancy-eenheid voor het NFI (2005 -2009) in Nederland