Erik Akerboom

Nederlandse topambtenaar

Erik Akerboom

Erik Akerboom is een Nederlands topambtenaar. Hij is secretaris-generaal van het ministerie van Defensie. Eerder was hij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Erik studeerde van 1982 tot 1986 aan de politieacademie in Apeldoorn. Hierna trad hij toe tot het politiekorps in Utrecht. Hier vervulde hij tot 1998 diverse functies. In deze tijd behaalde hij zijn doctoraalexamen politicologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Vervolgens werd Akerboom directeur Democratische Rechtsorde bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Vanaf 2003 was hij politiekorpschef in de regio Brabant-Noord. In april 2009 volgde hij Tjibbe Joustra op als Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Hij bewerkstelligde in deze functie de integratie van de NCTb met de Nationale Veiligheid en cyber security. Op 16 november 2012 werd door de ministerraad besloten dat hij secretaris-generaal van het ministerie van Defensie zou worden, als opvolger van Ton Annink. Op 1 december 2012 is zijn benoeming ingegaan.