Greet Prins

Voorzitter Raad van Bestuur Philadelphia Zorg

Greet Prins

Greet Prins is verantwoordelijk voor de Kroonrede van de Big Improvement Day dit jaar. Ze vertelt daarin over cliënten van Philadelphia met een verstandelijke beperking en hoe zij succesvol worden in onze samenleving door het beste uit zichzelf te halen. Daarnaast zal ze toelichten hoe Philadelphia cliënten hierin begeleiding geeft en over de vele ondernemers die hieraan bijdragen door aan de slag te gaan met hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.