Henk Ovink

principal Rebuild by Design

Henk Ovink

Henk Ovink is initiator en Principal van 'Rebuild by Design', Senior Advisor voor de voormalige Presidential Hurricane Sandy Rebuilding Task Force en de Minister van het US Department of Housing and Urban Development. Henk was waarnemend directeur-generaal Ruimte en Water en directeur Nationale Ruimtelijke Ordening van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hij doceert ondermeer aan Harvard GSD. Henk was curator van de 5e IABR 2012 'Making City'. Hij initieerde het onderzoeksprogramma ‘Design and Politics’, de leerstoel ‘Ontwerp en Politiek’ aan de TU Delft en is initiator en hoofdredacteur van de reeks publicaties met 010 Publishers 'Design and Politics’.