Jaco van Goudswaard

directeur IT Kadaster - Stand van het Land

Jaco van Goudswaard

Jaco van Goudswaard is directeur IT bij het Kadaster. Hij geeft een presentatie waarin hij De Stand van het Land opmaakt. In vogelvlucht neemt hij u mee in de kennis en data waar het Kadaster over beschikt om u letterlijk en figuurlijk te laten zien waar we ons nu bevinden. 

Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland. En de rechten die daarbij horen, zoals eigendom en hypotheek. Onze wettelijke taak zorgt voor rechtszekerheid: wat is van wie, waar lopen de grenzen? De gegevens van elke plek in Nederland zitten in onze basisregistraties. Daaruit verstrekken we elk jaar meer dan 25 miljoen digitale producten. Onze gegevens bieden houvast bij het maken van keuzes. Of het nou gaat om de juiste ligging van perceelgrenzen, de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand. De kaarten die we maken –ook in 3D- geven zicht op elke omgeving. Internationaal helpen we landen om registraties op te zetten; een goede landregistratie is immers een voorwaarde voor economische groei. Het Kadaster is een zelfstandig bestuursorgaan, wij hebben geen winstoogmerk.