Jan Latten

hoofddemograaf CBS, hoogleraar demografie

Jan Latten

Jan Latten is demografisch onderzoeker bij het Centraal Bureau voor de Statistiek en hoogleraar Demografie aan de Universiteit van Amsterdam. Bij het CBS is Latten betrokken bij tal van onderzoeken over de samenstelling van de bevolking en hoe die in de loop van de tijd verandert door geboorten, sterfgevallen, migratie en vergrijzing. Hij is, zoals hij het zelf noemt, “intermediair tussen abstracte cijfers en concrete buitenwereld”. Als hoogleraar demografie richt hij zich in het bijzonder op de trends binnen relatie- en gezinsvorming en de demografische en ruimtelijke gevolgen daarvan. Hij publiceert onder andere over veranderingen op het gebied van samenwonen, trouwen, scheiden en ouderschap in samenhang met maatschappelijke ontwikkelingen. Ook publiceert hij regelmatig over migratiegedrag en consequenties daarvan voor bevolkingsontwikkeling.