Joost de Haan

Hoogheemraadschap van Delfland

Joost de Haan

WaterWindow is dé digitale etalage voor bewezen Nederlandse water- en klimaat-oplossingen. Het geeft snel antwoord op de vraag welke in de praktijk bewezen oplossing het beste past bij een specifiek waterprobleem. Alle oplossingen zijn vindbaar, op één plek, vergelijkbaar en gekoppeld aan een succesvolle praktijksituatie bij een waterbeherende overheid. 
Ook nu nog niet bestaande maar wel gewenste oplossingen ontstaan in WaterWindow.