Lidewijde Ongering

directeur-generaal Bereikbaarheid, ministerie van Infrastructuur en Milieu

Lidewijde Ongering

Drs. L. M.C. (Lidewijde) Ongering is directeur-generaal Bereikbaarheid bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hiervoor was zij onder andere plaatsvervangend secretaris-generaal en directeur-generaal Mobiliteit bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat, plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, plaatsvervangend directeur-generaal Veiligheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en directeur Financieel Economische Zaken bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Mevrouw Ongering studeerde bestuurskunde aan de Technische Hogeschool Twente te Enschede.