Marc Klein Wolt

Managing Director at Radboud Radio Lab & Assistant Professor Astronomy Radboud University

Marc Klein Wolt

Marc Klein Wolt houdt een presentatie over innovatie in de wetenschap en hoe het bedrijfsleven daar nog intensiever bij betrokken moet worden.