Mark Frequin

Buitengewoon adviseur publiek leiderschap bij de Algemene Bestuursdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Mark Frequin