Rene Kneyber

docent en innovator

Rene Kneyber

Rene Kneyber is docent wiskunde in het vmbo en geeft inmiddels tien jaar les op het Oosterlicht College in Nieuwegein.  Sinds 2009 publiceert hij boeken en artikelen over orde en gezag in het onderwijs en geeft hij daarin trainingen. Hij is een ware autoriteit geworden op het gebied van orde houden in de klas en wordt regelmatig gevraagd om commentaar en advies. Samen met Jelmer Evers schreef hij Het Alternatief – Weg met de afrekencultuur in het onderwijs! In het boek omschrijven de “blije boze docenten” hoe het anders kan. “In plaats van te kijken naar resultaten moeten we gaan sturen op vakmanschap en vertrouwen”.