Wouter Deelman

CEO en Founder van Travel Electric

Wouter Deelman

Door corona stortte de markt met 90% in en zal voorlopig niet op het oude niveau van 2019 terugkomen. Wouter Deelman heeft met Travel Electric gezocht naar groeimogelijkheden. Van personenvervoer per taxi, heeft hij een doorstart gemaakt naar deelmobiliteit met OV, scooter, ebike of deelauto èn taxi. Door een herstructurering en strategische partnerships heeft Deelman het bedrijf niet alleen doorgestart, maar is ook ingesprongen op de trend post-corona: duurzaam deelvervoer.