Challenge Inclusie door Technologie

Onderzoek wijst uit dat technologie kansen biedt om werknemers met een beperking te ondersteunen. Maar hoe kan je in de praktijk technologie inzetten om werk voor mensen met een beperking toegankelijker te maken? De begin dit jaar ingestelde Coalitie voor Technologie en Inclusie daagt werkgevers, technologieontwikkelaars, werknemers en ondersteuners uit om concrete ideeën in te dienen voor de technologie challenge. De aftrap vindt plaats op 23 november. De winnaars krijgen subsidie van UWV om hun pilot uit te voeren. De coalitie, waarin onder meer hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen, UWV en het ministerie van SZW deelnemen, wil de domeinen technologie en werk met elkaar verbinden. Zo ondersteunen zij de ontwikkeling en toepassing van technologie voor een inclusieve arbeidsmarkt.