Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) nodigt startups uit om innovatieve ideeën te aan te dragen voor maatschappelijke uitdagingen. Binnen het zes maanden durende Startup in Residence programma ontwikkelen de startups samen met het ministerie een passende oplossing. Daarna kan het ministerie de oplossing aankopen en launching costumer worden van de startup. Tijdens het zes maanden programma krijgen de startups én de ambtenaren een training.  Doel is hierbij niet alleen een innovatieve oplossing voor een maatschappelijk probleem, een launching costumer voor de startup maar ook een hele leerzame ervaring over ‘the startup way of working’ voor ambtenaren.

 

Een van de startups uit het Startup in Residence programma van Binnenlandse zaken is Geronimo AI. Zij hebben een innovatieve oplossing bedacht om fraude met Nederlandse pachtgronden tegen te gaan voor het Rijksvastgoedbedrijf.

Geronimo.AI is in november 2018 opgericht door vier oud-studenten van de TU Delft met als doel om kunstmatige intelligentie (AI) op een toegankelijke manier toe te passen bij bedrijven en overheden. Onze maatwerk oplossingen richten zich op alledaagse uitdagingen en ondersteunen de mens in haar dagelijkse werkzaamheden. Via het Startup in Residence traject van het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft dit geleid tot een oplossing waarmee we via satellietdata en kunstmatige intelligentie gewassen herkennen om het gebruik van de pachtgronden van het RVB beter te kunnen monitoren