Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid wonen er sinds een aantal jaar meer mensen in steden dan op het platteland. De stad is de plek waar de grootste kansen liggen, en tegelijkertijd de grootste uitdagingen. Nederland zou je kunnen bekijken als een netwerk van steden dat al van oudsher bestaat. Het is dus niet voor niets dat de Nederlandse overheid zich via de Agenda Stad samen met belanghebbenden richt op het versterken van de groei, innovatie en leefbaarheid van nederlandse steden. Mark Frequin geeft een pleidooi voor de Smart City en de kansen voor Nederland.