Mobiliteit is van vitaal belang voor onze economie en samenleving. Maar al dat verkeer heeft ook een keerzijde. Voor de natuur, het milieu en de gezondheid van mensen. Duurzame mobiliteit staat daarom hoog op de mondiale, nationale en RDW-agenda. In de breakoutsessie wordt ingegaan 3 thema’s: autobanden, elektrische mobiliteit (met als startpunt een wereldreis op een zelfgebouwde motorfiets) en een innovatieve waterstof opslagmethode.

Sprekers: Jeroen Bleker (Spike Mobilitity), Frank Dobbelaar (H2Fuel) en Laurens Drogendijk (Band op Spanning).

Arjen van Vliet van RDW zal de sessie modereren met in het achterhoofd het klimaatakkoord, Europese en nationale regelgeving en hoe kleinere en grotere initiatieven daaraan bijdragen.