De energietransitie is urgent. Er moeten door veel partijen veel besluiten worden genomen op korte termijn. Bijvoorbeeld of wijken van het gas af moeten via warmtepompen, warmtenetten of wellicht hybride systemen. Het niet beschikken over alle beschikbare en juiste informatie leidt mogelijk tot gemiste kansen voor business en innovatie. Met het programma VIVET willen we zorgen dat iedereen altijd over alle data kan beschikken die helpt om de goede dingen te doen. Dat is een forse opgave, waar het Kadaster op dit moment met het CBS, Rijkswaterstaat, Planbureau Leefomgeving, RVO en vele stakeholders aan werkt. We nemen u hier graag in mee.