NL DIGIbeter

Voor een verdere digitalisering van het openbaar bestuur heeft staatssecretaris Knops in juli 2018 de Agenda Digitale Overheid ‘NL DIGIbeter’ uitgebracht. Door de inzet van slimme technieken kan het contact tussen overheid, burgers en ondernemers veiliger, sneller, toegankelijker en goedkoper plaatsvinden. Maatschappelijke vraagstukken op het gebied van zorg, onderwijs en de sociale zekerheid kunnen met behulp van van data en gegevensuitwisseling worden opgelost. De Agenda laat overigens ook ruimte voor mensen die nog niet mee kunnen of willen met de digitale oplossingen.

In deze sidesessie speelt u in kleine groepen het bordspel Optimaal Digitaal dat is gericht op verbetering van de digitale dienstverlening.