Een gezamenlijke, extra lange sidesessie van het Ministerie van IenW, PON, TNO, RDW, NXP, RAI en CBR (13.45 – 15.15 uur).

Verkeersveiligheid raakt ons allemaal. Door de stijgende ongevallencijfers en incidenten zoals met de Stint staat het onderwerp hoog op de politieke agenda. Technologische innovaties kunnen mobiliteit veiliger maken. Zo komen er in steeds meer auto’s rijhulpen (Advanced Driver Assistence Systems) beschikbaar, die de bestuurder taken uit handen nemen. Er vinden experimenten plaats met zelfrijdende auto’s en busjes. Drones worden ingezet om het verkeer te managen bij evenementen of om inspecties uit te voeren op moeilijk toegankelijke of onveilige plekken. Het uitwisselen van data kan bovendien bijdragen aan een efficiënter mobiliteitssysteem, met als gevolg minder uitstoot.

Het eind van dit soort ontwikkelingen is nog lang niet in zicht. Tegelijk leiden ze tot nieuwe vraagstukken: Hoe zorgen we ervoor dat autobestuurders de nieuwe technologie op een veilige, verantwoorde manier gebruiken? Wie is precies aansprakelijk bij een ongeval met een zelfrijdend voertuig? Hoe voorkomen of beperken we ongewenste (neven)effecten van innovaties?

In deze sessie, georganiseerd door het Ministerie van IenW, RDW, RAI, CBR, NXP, TNO en PON, passeren een aantal mooie voorbeelden van smart mobility de revue. Daarbij gaan de deelnemers en een panel van jonge ondernemers en andere deskundigen in gesprek over bovengenoemde en andere vraagstukken.