Hans Schutte en Fiona Atighi gaan op het hoofdpodium in op de laatste ontwikkelingen bij DUO op ICT-gebied. Daarbij vertellen ze over de stuurgroep ‘I-Partnerschap Rijk-Hoger Onderwijs’ waar Hans Schutte voorzitter van is. In dit I-Partnerschap werken de Rijksoverheid en het hoger onderwijs als partners samen aan innovatieve oplossingen voor urgente digitaliseringsvraagstukken. Het programma versterkt onder andere de kennispositie van de Rijksoverheid en vergroot de instroom van jonge IT-talenten.