Margot Cooijmans, Director Philips Foundation, licht toe hoe de Philips Foundation de health tech capaciteiten en innovatiekracht van Philips inzet om samen met UNICEF gezondheidszorg toegankelijk te maken voor mensen die deze toegang niet hebben. ‘Samen willen we oplossingen creëren die uiteindelijk een impact hebben op een schaal die ertoe doet.’