Op 1 september 2019 ben ik begonnen aan mijn zoektocht naar Publiek Leiderschap. Als buitengewoon adviseur van de overheid heb ik de opdracht gekregen te werken aan meer Publiek Leiderschap. Mijn start is geweest, met veel mensen, binnen en buiten de overheid, te spreken over dat Publiek Leiderschap. Ik heb het ingericht als een zoektocht naar wat goed gaat en wat fout gaat en wat de gewenste richting, is die we moeten opgaan. Inmiddels heb ik veel observaties hierover opgetekend.  In de powerlunch kan ik die met de aanwezigen/deelnemers delen. Tevens hoor ik graag ook opvattingen/ervaringen/wensen met betrekking tot publiek leiderschap.
Mark Frequin, buitengewoon adviseur publiek leiderschap bij de Algemene Bestuursdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties