Digitale inclusie

Technologie zit overal in ons leven en biedt veel kansen. Heel praktisch al met een appgroep van school of bij het thuis bestellen van boodschappen. Gemiddeld staart iemand twee en een half uur per dag naar zijn smartphone. Digitalisering is niet meer weg te denken en valt voor velen van ons misschien al niet meer op. Toch heeft digitalisering niet voor iedereen positieve gevolgen. Het kan zorgen voor uitsluiting en eenzaamheid of stress. Het bewust kunnen omgaan met digitalisering is geen vanzelfsprekendheid en onlangs noteerde het CBS nog dat 900.000 Nederlanders boven de 12 jaar niet op internet zitten; niet iedereen weet te profiteren van de voordelen die digitalisering de rest van de samenleving oplevert. Dit geldt bijvoorbeeld voor de groep van 2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland. De overheid wil zich daarom actief inzetten om digitale inclusie door alle bevolkingslagen heen te bevorderen. Iederéén moet immers mee kunnen doen in deze samenleving. Daarvoor is een toegankelijke overheid essentieel, met ondersteuning bij dienstverlening – ook als dat niet digitaal verloopt. Maar ook het bieden van passende hulp aan heel wat mensen bij het ontwikkelen van hun digitale vaardigheden om effectief te zijn en blijven in het dagelijks leven. Dit is een complex vraagstuk met grote impact op de levens van mensen en organisaties en vraagt om (nieuwe) samenwerking tussen publieke en private partijen. Ook u heeft met uw organisatie een belangrijk stukje van de puzzel en we moeten met elkaar aan de slag.

Plan digitale inclusie: https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/toegankelijkheid/digitale-inclusie/