In deze workshop gaan Bernard ter Haar (directeur-generaal Sociale Zekerheid & Integratie, Ministerie van SZW) en prof. dr. Michiel de Looze (TNO/VU Amsterdam) in op de vraag hoe robotisering in het arbeidsproces ingezet kan worden ter ondersteuning van mensen met een handicap. Technologie biedt kansen om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen en te houden. Recente ervaringen met Augmented Reality in sw-bedrijven worden gepresenteerd evenals de potentie van andere vormen van technologie zoals cobots en exoskeletten. Ook de voorwaarden voor succesvolle implementatie en opschaling komen aan de orde.