You are here:

BID netwerk zet zich in om van problemen kansen te maken

Zo’n kleine duizend  man waren op de BID getuige van het initiatief van de Caesar Groep, Leiderschapsinstituut de Baak en Permanent Beta om het BID Collectief te mobiliseren naar een doorbraak op een maatschappelijk vraagstuk op het gebied van talent.  Zij trekken in het vervolg samen op met Adviesbureau Winkelman  Van Hessen, Omroep West, Gemeente Den Haag en VNO-NCW West om een positieve impuls te geven richting een menswaardige samenleving die volop kansen biedt voor iedereen.
 
15 maart BID DOEdag
Op dinsdag 15 maart komen de belangrijkste stakeholders van de BID denktank bijeen om te werken aan concrete oplossingen en inspirerende best practices op het gebied van talent en werkgelegenheid, dit in samenwerking met o.a. Gemeente Den Haag, VNO NCW, New Dutch Connections en Vluchtelingenwerk.
 
Op de DOEdag wordt door mensen uit overheid en bedrijfsleven samengewerkt om tot een doorbraak te komen en een positieve impuls te geven aan de Nederlandse maatschappij. Het doel van de dag is het omzetten van problemen in kansen. Dit door het verwezenlijken van 100 leerwerkplekken, voor 100 mensen die begeleid worden door 100 coaches en het doorbreken van 10 belemmerende regels. Deze dag is een begin, we beginnen met honderd en delen de praktische ervaringen met ondernemers, kennisinstellingen en politiek om tot een praktische aanpak te komen die als een sneeuwbal over Nederland uit kan rollen. Daarbij zijn ondernemers, kennisinstellingen & overheid aan zet om dit verder te brengen.
 
Meewerken aan kansen? Een ieder die met zijn organisatie bereid is om mee te helpen kansen te creëren kan zich aansluiten via info@biddoedag.nl
 
Hans van der Kooij, CEO Caesar Groep: “Dit initiatief laat zien dat het positivisme zich niet beperkt tot die ene derde dinsdag in januari. In tegendeel: BID fungeert als de katalysator die Nederland jaar in jaar uit aanzet tot vernieuwen. Niet omdat het zo slecht gaat. Maar simpelweg omdat ons land nooit uitontwikkeld is. BID is een beweging, en het netwerk is tot grote dingen in staat.”