Interview Pieter Hasekamp, directeur-generaal fiscale zaken bij MinFin

Pieter Hasekamp (ministerie van Financiën): “Op dit moment staat Nederland er goed voor, zeker qua overheidsfinanciën”.

 

Pieter Hasekamp werkt als directeur-generaal voor fiscale zaken bij het ministerie van Financiën. Hierbij is hij, samen met een team van rond de 150 personen, verantwoordelijk voor het maken van het beleid en de wetgeving voor alle belastingen in Nederland en de douane en voert hij de internationale onderhandelingen met betrekking tot deze onderwerpen. “Mijn functie raakt de volledige breedte van de maatschappij, alle sectoren, bedrijven en burgers. Wat ik doe heeft maatschappelijke impact en dat maakt het heel interessant”, aldus Hasekamp. In dit interview vertelt hij over de ontwikkelingen in Nederland en zijn rol hierin. 

 

Met welke specifieke taken houdt u zich voornamelijk bezig en wat is uw rol daarin?

Dat kan heel erg verschillen. Soms gaan dingen vanzelf helemaal goed, dan hoef ik er nauwelijks aan te pas te komen. In andere gevallen ben ik het aanspreekpunt voor de buitenwereld (voor bedrijven en maatschappelijke organisaties). Een voorbeeld: Vorig jaar hebben we een verhoging van het lage btw-tarief gehad. Dit raakt niet alleen bepaalde sectoren, maar hebben we ook gebruikt om lastenverlichting voor werkenden te kunnen faciliteren. Ik was toen degene die in overleg ging met MKB Nederland, organisaties van belastingadviseurs en consumentenorganisaties. 

 

Wat zijn op dit moment de grootste uitdagingen? 

Omdat het stelsel continu onderworpen is aan ontwikkelingen, bestaat het perfecte stelsel niet. De kunst is om het zo simpel en begrijpelijk mogelijk te maken en te blijven inspelen op veranderingen. Denk hierbij aan belastinghervorming. Hierbij moeten we terug naar de tekentafel om het systeem voor een deel te herstellen. 

 

Wat zijn de projecten waar u momenteel verschil in maakt en trots op bent?      

Dit is vrij breed. Deels het klimaatakkoord waar ook veel fiscaal beleid in zit.. Denk hierbij aan de autobelastingen: “Hoe zorgen we ervoor dat meer mensen elektrisch gaan rijden?”. Maar ook CO2-heffingen voor de energiemaatschappijen en de industrie. Een ander punt waar ik mij mee bezig houd is de aanpak van belastingontduiking. Denk hierbij aan de Panama Papers. Nederland is in het verleden vaak gebruikt als doorvoerhaven naar het belastingparadijs. We zijn momenteel bezig met het invoeren van bronbelasting; zo willen we voorkomen dat geldstromen onbelast richting een belastingparadijs gaan. Verder zijn we bezig met lastenverlichting voor de burgers en de invoering van het twee schijvenstelsel in combinatie met een aantal andere maatregelen om het systeem wat eenvoudiger te maken. 

 

Bent u bang dat er binnenkort een crisis uitbreekt omdat de rente nu zo laag wordt gehouden?

Internationaal gezien zijn er wat tekenen dat het minder gaat, of dit met de rente te maken heeft staat ter discussie. De rente is misschien meer een reactie daarop. Wat zorgwekkend is zijn alle signalen over handelsoorlogen, daar heeft Nederland last van. Tegelijkertijd gaat het hier relatief gezien nog steeds heel erg goed, ook ten opzichte van buurlanden zoals Duitsland. Nederland staat er goed voor, zeker qua overheidsfinanciën. Hierdoor kunnen we lastenverlichting geven en investeren in bijvoorbeeld veiligheid. Echter, moeten we ons natuurlijk voorbereiden op een periode dat het weer wat minder goed gaat. Maar gelukkig hebben we door het aantal jaren dat het wél goed ging buffers op kunnen bouwen en kunnen we wel een stootje hebben. 

 

Bestaan er, naast het opbouwen van buffers, nog andere manieren waarop Nederland en het bedrijfsleven zich kunnen voorbereiden op een mindere periode?

Ik denk dat het opbouwen van buffers het belangrijkste is. We hebben nu een lage staatsschuld en een overschot op de begroting. Dit betekent dat als het straks minder gaat, belastingen niet meteen verhoogd of bezuinigd moeten worden. Je kan doorgaan met verstandig beleid en er is hier ruimte voor. De kunst is om weg te blijven van kortetermijnmaatregelen en een focus te houden op een gezond structureel beleid. 

 

In hoeverre wordt u geïnspireerd of kijkt u naar bepaalde ontwikkelingen in het buitenland? 

Voor het belastingstelsel kijken we ook naar andere landen. Denk hierbij aan Scandinavië. Qua opleidingsniveau en mentaliteit zijn Scandinavische landen goed vergelijkbaar met Nederland. In Nederland hebben we het initiatief genomen om samen met andere landen vliegbelasting in te voeren. Als je echt iets wilt doen voor het klimaat is het effectiever als je dit samen doet met andere landen en ideeën uitwisselt. 

 

In hoeverre geven de huizenprijzen een indicatie over hoe het gaat met de economie van een land? 

Je ziet dat de huizenprijzen stevig mee bewegen met de economie en een redelijke goede indicator vormen. Tot 2008 was het een tijd lang ‘Hosanna’. Daarna kwam een forse dip in de huizenmarkt, waardoor veel mensen met een hypotheek onder water stonden. Nu gaat het alweer een aantal jaren goed. Maar dit is wel per regio verschillend. Amsterdam reageert bijvoorbeeld anders dan Groningen. Er zijn meerdere factoren die meespelen; wordt er bijvoorbeeld genoeg gebouwd en wat zijn de prikkels die daarbij horen. 

 

Wat zijn uw verwachtingen met betrekking tot de internationale markt en de Brexit?

De effecten van de Brexit kan niemand voorspellen, het enige wat we kunnen doen is ons daar zo goed mogelijk op voorbereiden. Op mijn terrein is dat in eerste instantie op de douane, zij worden stevig geraakt. Samen met deze organisatie hebben we de verschillende scenario’s geschetst en in kaart gebracht wat er allemaal moet gebeuren om het in goede banen te leiden. Toen de Brexit eraan dreigde te komen zijn wij met de douane en de belastingdienst in overleg gegaan over wat er allemaal moest gebeuren om dit in goede banen te leiden. Komt de Brexit er, dan moeten we er bijvoorbeeld voor zorgen dat er voor Nederlandse burgers zo min mogelijk verandert en zij zoveel mogelijk hun rechten behouden. Wordt het een no deal, dan is tijdige overgangswetgeving noodzakelijk.

 

Wat zijn uw verwachtingen voor 2020? 

Ik ben een optimist en verwacht vooral positieve veranderingen te zien met betrekking tot de projecten die dit jaar in gang zijn gezet. Komend jaar moeten mensen bijvoorbeeld echt iets gaan merken van lastenverlichting, denk hierbij aan de lasten op arbeid. Hetzelfde geldt voor de aanpak van belastingontwijking. Verder blijven we ons ook focussen op vergroening in Nederland en gaan we al voorbereidingen treffen voor een op nieuw kabinet. 

 

Wat is de grootste les die u tot nu toe in uw carrière heeft geleerd?

Dat je je moet richten op waar je goed in bent. Als je begint met werken heb je vaak het idee dat je alles moet kunnen, maar na verloop van tijd kom je erachter dat je in bepaalde dingen beter bent, focus je daarop. Je moet vooral doen waar je lol in hebt en energie uit haalt. 

 

Ten slotte: Waarom heeft u zich aangesloten bij de Big Improvement Day?

Omdat ik in twee dingen geloof. Ten eerste in innovatie. De BID is een inspiratie op het gebied van vernieuwing in Nederland en heeft een positieve insteek. Hier kunnen we als overheid op in spelen. Ten tweede geloof ik erg in de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de wetenschap. Op BID komen deze partijen samen en samen kunnen we het verschil maken. Met deze unieke combinatie is de BID een evenement waar wij ons graag bij aansluiten.  

 

BID Redactie

BID Redactie

Dit artikel is zorgvuldig samengesteld door onze redactie.

Andere nieuwsberichten

Vind ons op social media

Facebook
Twitter
LinkedIn

Aaike van Vugt

CEO VSParticle

Aaike van Vugt, de visionaire CEO van VSPARTICLE, staat aan het roer van een baanbrekende verschuiving in de energiewereld. Zijn bedrijf, een spin-off van de TU Delft, heeft een innovatieve technologie ontwikkeld die de productie van groene waterstof niet alleen goedkoper en duurzamer maakt, maar ook aanzienlijk vereenvoudigt. Deze technologische vooruitgang is cruciaal om de klimaatdoelstellingen van 2050 te bereiken en de energietransitie te realiseren.

Met de Nanoprinter, een resultaat van zeven jaar intensief onderzoek en ontwikkeling, heeft Aaike het proces om elektro-katalytische membranen te vervaardigen – het hart van de waterstofproductie – getransformeerd. Deze uitvinding heeft de ontwikkeltijd van nanodeeltjes drastisch gereduceerd, van jaren naar uren, en de afhankelijkheid van het schaarse en dure iridium sterk verminderd.

Aaike’s doorzettingsvermogen en innovatieve aanpak hebben VSPARTICLE op de kaart gezet als een belangrijke speler in de energietransitie, met Zuid-Holland als het epicentrum van deze groene revolutie. Zijn werk heeft niet alleen de potentie om de chemische industrie te hervormen, maar ook om significante duurzaamheidswinsten te boeken in sectoren zoals logistiek en gezondheidszorg.

Door de grenzen van de huidige technologie te verleggen, heeft Aaike van Vugt zich ontpopt als een ware changemaker. Zijn Nanoprinter staat symbool voor de innovatieve geest van Nederland en belooft een nieuwe golf van duurzame ontwikkeling te ontketenen, die verder reikt dan de waterstofeconomie alleen.

Pantea Kiani

CEO PanGenix

Pantea Kiani staat symbool voor passie, doorzettingsvermogen en vastberadenheid in de gezondheidszorg. Met meer dan vijf jaar ervaring als apotheker heeft ze een diepgaand inzicht verworven in de essentie van patiëntenzorg. Voor Pantea gaat gezondheidszorg verder dan alleen medicatie; het draait om vertrouwen, geruststelling en empathie.

Haar visie heeft geleid tot de oprichting van PanGenix, een bedrijf dat zich specialiseert in farmacogenetische testen. Deze tests, die het unieke DNA van een individu onderzoeken, bieden artsen en apothekers cruciale informatie over hoe patiënten mogelijk reageren op medicijnen. Door deze kennis kunnen zorgverleners de meest effectieve medicatie en dosering kiezen, wat resulteert in verminderde bijwerkingen en verhoogde behandelingseffectiviteit.

Pantea is een fervent voorstander van het integreren van nieuwe technologieën in de gezondheidszorg. Ze ziet farmacogenetica als een sleutel tot gepersonaliseerde zorg, waardoor behandelingen nauwkeuriger en effectiever worden. PanGenix, onder haar leiding, streeft ernaar om deze geavanceerde technologie toegankelijk te maken voor iedereen, zodat elke patiënt de best mogelijke zorg krijgt.

Roeland van Delden

CEO Leadax

Roeland van Delden staat bekend als een pionier in duurzame innovatie. Als CEO van Leadax heeft hij een revolutionaire stap gezet door afval te transformeren in waardevolle bouwmaterialen. Bijna zes jaar geleden introduceerde Leadax een volledig circulaire loodvervanger, gemaakt van het afval uit veiligheidsglas. Deze innovatie combineert veiligheid, duurzaamheid en kostenefficiëntie, waarmee het traditionele lood overbodig maakt.

Van Delden’s reis begon in 1999 bij Bitufa, het moederbedrijf van Leadax. Onder zijn leiding evolueerde het bedrijf naar een focus op duurzame producten en innovatie. Geïnspireerd door het Nationaal Grondstoffenakkoord van 2014, zag hij een kans om afval als grondstof te gebruiken en zo bij te dragen aan een circulaire economie.

Zijn toewijding aan duurzaamheid heeft Leadax diverse onderscheidingen opgeleverd, waaronder de ING Circulair Ondernemenprijs 2019 en de Nationale Ondernemersprijs 2023. Roeland is trots op het innovatieve DNA van zijn team en hun gezamenlijke inzet voor een groenere toekomst. Buiten zijn zakelijke prestaties deelt hij actief zijn visie op evenementen zoals de Big Improvement Day en werkt hij samen met academische instellingen om onderzoek en ontwikkeling in de sector te bevorderen.

Erwin Steijlen

Componist, Dichter & Performing Artist

Erwin heeft het grootste deel van zijn werkzame leven doorgebracht in de zakelijke wereld van de grote merken. Hij stond als een kunstenaar tussen de CEO’s en CFO’s van ‘s werelds meest iconische organisaties en producten. Met zijn Music First methode verbindt Erwin werelden: die van de (vaak harde) dagelijkse zakelijke realiteit met de wereld van dromen en gevoel. Voor hem zijn muziek en kunst verbinders, krachtige manieren om een boodschap over te brengen die mensen raakt, verbindt en altijd tot actie aanzet.

Kunstenaars, zoals Erwin, accepteren de realiteit niet zomaar en kijken anders naar de werkelijkheid. Ze verbinden met hun talent en dromen, en hun toekomstgerichte kunst maakt de wereld mooier. Erwin ziet muziek als de meest dagelijkse vorm van kunst en gelooft dat gedichten mensen heel direct en persoonlijk raken in hun gevoel. Deze twee instrumenten, naast het delen van kennis, zijn zijn creatieve krachten om mensen actief te inspireren en tot verandering aan te zetten.

Erwin omschrijft zichzelf als een ‘Creactivist’, een creatief activist. Dit zelfverzonnen woord vol lading geeft uiting aan zijn gevoel van verantwoordelijkheid: voor andere mensen, de Aarde en naar zichzelf toe. Het weerspiegelt zijn wens om zinvol om te gaan met de tijd die hij heeft en de wereld waarin hij leeft.

Ralph van Hessen

Initiatiefnemer Big Improvement Days
Mede-oprichter Winkelman en Van Hessen

In 1979 startten Ralph en zijn jeugdvriend Ton Winkelman een adviesbureau voor marketing en public relations: Winkelman en Van Hessen B.V. Meer dan 30 jaar was dit bureau een toonaangevend communicatieadviesbureau gevestigd in Den Haag. In 2007 werden ze verkozen tot beste werkgever van Europa in de communicatiebranche, in 2011 wonnen ze de ‘Gouden Giraffe’ en in 2015 werd Winkelman en Van Hessen uitgeroepen tot ‘Onderneming van het Jaar’.

In 2008 maakte Ralph van zijn droom werkelijkheid. De ‘Big Improvement Day’ ontstond vanuit de behoefte om positieve ontwikkelingen in Nederland onder de aandacht te brengen en te versterken. Al ruim 15 jaar lang komen de top van de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven op de derde dinsdag van januari samen om ‘Nederland B.V.’ een boost te geven.

Voor Ralph voelt ondernemen als een ontdekkingsreis en die ervaring deelt hij graag. Hij heeft een passie voor leren en is graag betrokken bij het leerproces van anderen. Hij wordt gelukkig van een rol als dagvoorzitter en van het geven van trainingen en workshops. Graag draagt hij nét dat extra steentje bij om te inspireren en aan te zetten tot actie. Zijn lijfspreuk is:

Dat elke slagboom op je weg,
Bij voorspoed of bij pech,
Al is hij lang, al is hij kort,
Een polsstok in je handen wordt.
En concurrentie zit zoals je vaak gelooft,
Heel geregeld in je hoofd,
Maar samenwerking zit heel apart,
Toch altijd in ons hart.

Big Improvement Day 2024

Wilt u de meest positieve dag van het jaar bijwonen? Laat het ons weten, dan nemen wij spoedig contact met u op!

BID Nationaal Innovatiediner 2023

Wilt u het meest innovatieve diner van 2023 bijwonen? Laat uw gegevens achter, dan nemen we spoedig contact met u op!

Irene Rompa

Dagvoorzitter BID2024

Irene Rompa is een psychologe met meer dan 15 jaar ervaring in de (deep)tech en startup/scale-up wereld in Nederland en de Verenigde Staten. Na haar afstuderen eind 2011 woonde Irene 3 jaar in de VS en leidde de uitbreiding van het Nederlandse bedrijf Dopper vanuit San Francisco. Bij terugkomst in Nederland eind 2015 werkte ze in en rond de Nederlandse startup-wereld in verschillende functies als ondernemend projectleider, oprichter of algemeen directeur.

Ze leidde tal van projecten van A tot Z, organiseerde kleine intieme bijeenkomsten maar ook grote internationale evenementen met honderden mensen. Ze startte campagnes en initiatieven om groepen mensen te motiveren hun gedrag te veranderen, zoals de ‘Koop Niets Nieuw-Maand’ en ‘Tevredenlander’. Men zou kunnen zeggen dat Irene ondernemend is in de zin dat ze denkt als een ondernemer, gewend is om de extra mijl te gaan, en weet dat ze de eindverantwoordelijkheid heeft voor resultaten.

Ze is erg enthousiast over het hosten en modereren van evenementen over allerlei onderwerpen, maar vaak gerelateerd aan tech, deeptech, startups, investeren, internationale betrekkingen, geopolitiek. Afgestudeerd als psychologe en gecertificeerd mediator helpt ze cliënten conflicten op te lossen. Elke twee maanden organiseert Irene een middag met opstellingen in Amsterdam.

Gregory Sedoc

Innovatieadviseur Sportinnovator

Katachtig als een jachtluipaard stoof Gregory Sedoc jarenlang over hordes, wat hem drie keer op de Olympische Spelen bracht. Wat hij op én naast de baan overwon, past qua ervaringen niet in een rugzak. De hoogste hordes vormden de uitsluiting van een jaar voor wedstrijden, de blessure op de daaropvolgende Spelen van Londen 2012 en de depressie die nadien het zwarte gat vulde. Gregory  herpakte zich en vond zijn passie op de baan terug, waarna de cirkel rond kwam. Het jongetje dat, wanneer hij de bus naar huis miste, vanaf de basisschool aan het Olympiaplein naar huis rende, eindigde zijn imposante loopbaan op het EK 2016 in het Olympisch Stadion.

Gregory was naast zijn carrière als topsporter jarenlang in dienst bij Defensie. Sinds enkele jaren is hij analist bij de NOS en werkzaam voor de politie. Met zijn Olympische ervaring én militaire discipline weet hij iedere clinic, lezing of symposium te voorzien van extra power. Gregory vertelt op inspirerende wijze zijn verhaal over talentontwikkeling, het verleggen van grenzen, het omgaan met tegenslagen en zijn ervaringen met het meten en gebruiken van data in de sport.

Constantijn van Oranje-Nassau

Special Envoy bij Techleap.nl

Constantijn van Oranje is Special Envoy bij Techleap.nl, een initiatief van de Nederlandse overheid om het Nederlandse tech ecosysteem voor ondernemers te versterken. Techleap.nl richt zich op het verbeteren van toegang tot talent, kapitaal, (nationale en internationale) markten en technologieën voor scaleups.

Constantijn was medeoprichter van StartupFest Europe, nog steeds het grootste start-up-evenement dat ooit in Nederland is georganiseerd. Voorheen was hij kabinetschef van vice-president Neelie Kroes bij de Europese Commissie. Daar was hij verantwoordelijk voor de Digitale Agenda en leidde hij het Brusselse kantoor van de RAND Corporation.

Ook is hij aanjager voor de BID Educatiegroep, Director Digital Technology & Macro Strategy bij Macro Advisory Partners in Londen en New York en Edge Fellow bij Deloitte Centre for the Edge.

Hakan Bulgurlu

CEO Arçelik

Hakan Bulgurlu is een vooraanstaand internationaal zakenman en milieubeschermer. Hij staat aan het hoofd van Arçelik, een toonaangevende wereldwijde fabrikant van huishoudelijke apparaten, waar hij sinds 2015 CEO is. Arçelik heeft een jaarlijkse omzet van vijf miljard euro, staat genoteerd aan de beurs van Istanbul en haar merken hebben prominente leiderschapsposities op wereldmarkten.


Onder zijn leiderschap heeft Hakan het bedrijf helpen groeien tot een inclusieve, duurzame en verantwoordelijke onderneming. Zijn visie heeft Arçelik veranderd in een industrieleider op de Dow Jones Sustainability Index en het bedrijf werd vijf jaar op rij opgenomen in de FTSE4Good Index. Arçelik is erin geslaagd om klimaatneutraal te worden in wereldwijde productie met eigen CO2-credits, een grote stap en een primeur in de industrie.


Om de inspanningen voor een overgang naar een koolstofarme economie te ondersteunen, sloot hij zich aan bij de High-Level Commission on Carbon Pricing van de Wereldbank. Hakan is lid van de Young Presidents Organization en een van de oprichters van Amstel Dialogues, een CEO rondetafel van Europese leiders die tot doel heeft de snelheid van Europese innovatie te verhogen.