You are here:

Educatie is geen kinderspel

DEN HAAG  04-11-2021    KON MARIELAAN    BID DINER   MONDRIAAN COLL.  FOTO JOS V LEEUWEN  / BID R V HESSEN

’s-Gravenhage, 5 november 2021Donderdag 4 november 2021 kwam de BID Educatiegroep samen in het ROC Mondriaan in Den Haag.

v.l.n.r. Edith Hooge (Voorzitter Onderwijsraad), Annet Kil-Albersen (Voorzitter College van Bestuur Gooise Scholen Federatie), Ralph van Hessen (Initiatiefnemer BID), Susanne Langelaan (Finalist ‘Leraar van het Jaar’), Hans Schutte (Voorzitter College van Bestuur ROC Mondriaan) en Constantijn van Oranje (Special Envoy Techleap)

De BID Educatiegroep is een initiatief van Big Improvement Day en bestaat uit bestuurders uit het onderwijs, bedrijfsleven en docenten en stelt zich ten doel om positieve veranderingen in het onderwijs te bewerkstelligen.

Het afgelopen jaar heeft de BID Educatiegroep met elkaar gesproken over knelpunten in het onderwijs en problemen gedefinieerd en zijn er concrete oplossingen geformuleerd en gerealiseerd. Zo werd gesproken over de stappen die gezamenlijk en individueel zijn genomen en hoe deze kunnen worden geoptimaliseerd. Over de toekomst van scholen en best practices, oplossingen voor het leraren tekort, digitalisering en het stage offensief in het onderwijs. Vandaag ging het onder andere over vakmanschap, de school van de toekomst waaronder in Den Haag Zuidwest, digitalisering en het lerarentekort.

ROC Mondriaan is de grootste opleider voor middelbaar beroepsonderwijs in de regio Haaglanden. Mondriaan biedt circa 240 mbo-opleidingen, verzorgt onderwijs en educatie voor volwassenen en organiseert het kleinschalig onderwijs op 26 scholen in Den Haag, Delft, Leiden en Naaldwijk. Studenten aan ROC Mondriaan worden opgeleid tot vakkundige beroepsbeoefenaars: goed voorbereid op een vervolgopleiding en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Daarnaast draagt Mondriaan bij aan de ontwikkeling van zijn studenten tot verantwoordelijke burgers. Zo vinden de studenten een waardevolle plek in de maatschappij en dragen ze bij aan de economische en sociale ontwikkeling van de regio. Studenten van het ROC Mondriaan in Den Haag verzorgden deze bijeenkomst van de BID Educatiegroep.

v.l.n.r. Marc Salomon (Decaan Business School UvA), Dagmar Lens (Education Lead Microsoft), Paul Rutten (Partner McKinsey) en Baran Koser (Universiteit Leiden)

Het was een inspirerende middag en avond, waarbij onder de bezielende leiding van Constantijn van Oranje en Ralph van Hessen, wederom een stap in de goede richting werd gezet wat betreft de toekomst van het onderwijs van de volgende generatie.