You are here:

Burgemeester Sjaak van der Tak over impact Greenport Westland

Westland is hét glastuinbouwcentrum van de wereld. Alle onderdelen van de sector zijn hier vertegenwoordigd; van zaadveredeling tot primaire teelt (ca. 2.400 ha) en van kennisinstellingen tot transport en logistiek. Greenport Westland levert een enorme bijdrage aan het oplossen van wereldvraagstukken rondom voedselzekerheid, voedselveiligheid en duurzaam gebruik van energie en water. Het BID team sprak hierover met Sjaak van der Tak, burgemeester van Gemeente Westland.

Sjaak van der Tak vertelt vol trots over zijn Greenport Westland en de innovatieve technieken in de glastuinbouw. Met deze technieken wordt in Westland drie keer zoveel voedsel geproduceerd als in andere tuinbouwclusters in andere landen. Hij is er dan ook van overtuigd dat Westland een deel van de oplossing voor het wereldvoedselvraagstuk in handen heeft. Hij stelt hiervoor echter wel de voorwaarde dat het bedrijfsleven en mondiale meer moeten samenwerken. ‘’Innovatieve kennis van voedselproductie moet worden gebundeld en gedeeld voordat het te laat is’’.

Wereldvoedselprobleem aanpakken

Zo vertelt hij dat de huidige mondiale voedselproductie niet voldoende is voor de verwachte groei die de wereldbevolking doormaakt. De wereldbevolking groeit naar verwachting namelijk van 6 naar 9 miljard in 35 jaar. Naast te weinig voedsel, is er wereldwijd een gebrek aan schoon water. Sjaak van der Tak ziet hier een grote kans voor innovatieve technieken in de Westlandse glastuinbouw om dit wereldvoedselprobleem aan te pakken. In Westland worden verse groenten en fruit geproduceerd met minder gebruik van water, minder grondstoffen en minder energie. Van der Tak geeft is vooral trots op de Westlandse hightech kas. Deze kas kan met slechts 4 liter water een kilo tomaten produceren, terwijl dit in andere landen kan oplopen tot 60 liter. In landen met een watertekort of extreme droogte kan zo’n hightech kas enorm veel verschil maken.   

Voorwaarde

Burgemeester van der Tak stelt dat Westlandse innovatie zeker impact kan hebben, maar legt nadruk op het belang van het aangrijpen van de bestaande kansen.‘’Dat begint allemaal met samenwerkingen tot stand brengen met het bedrijfsleven om zo nieuwe producten te ontwikkelen’’. Hij stelt dat het zaak is dat innovatieve kennis mondiaal wordt gedeeld, zodat de technieken wereldwijd toegepast kunnen worden.

Samenwerking overheid en bedrijfsleven

Tijdens de afgelopen Big Improvement Day werd het belang van samenwerkingen en initiatieven op het gebied van glastuinbouwkunde door voormalig wethouder Arne Weverling al aangehaald. Hij lichtte toe dat het lijntje tussen overheid en het bedrijfsleven in de gemeente Westland kort is.

Video Big Improvement Day Januari 2017 met Anne Weverling: https://www.youtube.com/watch?v=SIKxIYtWJq8

Logisch ook stelt van der Tak, de glastuinbouw biedt zo’n 150.000 directe en 450.000 indirecte banen. Daarnaast is er ook nog eens sprake van een ondernemersbijdrage van 16 miljard op het landelijk bruto nationaal product. ‘’De aantallen zijn op elk vlak gigantisch, het zou dus eerder raar zijn als we níet met het bedrijfsleven zouden samenwerken”. Echter waakt van der Tak voor verzadigdheid. “Stilstand is achteruitgang. We zullen moeten blijven innoveren en samenwerken om zowel landelijke als mondiale problemen de das om te doen. Maar dat wij bij gemeente Westland daarin een belangrijke rol kunnen spelen moge duidelijke zijn”.