You are here:

Rijks ICT Gilde legt link tussen Overheid en Digitale Samenleving

Onze samenleving digitaliseert in hoog tempo en in alle geledingen. Om deze ‘digitale samenleving’ vanuit de overheid zo goed mogelijk te kunnen bedienen, is de behoefte aan gekwalificeerde ICT’ers groot bij het Rijk. Om de digitale deskundigheid binnen de overheid te verhogen en hiervoor gekwalificeerde kandidaten aan te trekken, hebben Hans Schutte (directeur-generaal DUO) en Mo Jaber (Directeur Rijks ICT Gilde) het Rijks ICT Gilde opgezet. “Voor alle uitvoerende organisaties binnen het Rijk is het van groot belang om goede ICT’ers in dienst te hebben om de slag naar de digitale samenleving te kunnen maken en ons klaar te maken voor de toekomst”, aldus Schutte.
 
Waar de focus van bestuurders voorheen gericht was op met name economische, juridische, politieke en bestuurskundige kwesties, is er met de de digitalisering een nieuw agendapunt bijgekomen. Eén die steeds overheersender en belangrijker wordt. Met behulp van het Rijks ICT Gilde willen Jaber en Schutte talentvolle  ICT’ers aantrekken voor het Rijk, om zo de brug te slaan tussen de overheid en de digitale samenleving. “Nu het economisch goed gaat, gaat de strijd nu over de mensen. Aan ons de taak om de mooie dingen die wij kunnen bieden te laten zien aan de mensen die we nodig hebben”, vervolgt Schutte.
 
Ontwikkeling en innovatie
Om het Rijk verder te ontwikkelen als aantrekkelijkewerkgever creëert het Rijks ICT Gilde communities rondom nieuwe technologieën. Verder zet het Gilde zich in om de loopbaanpaden tussen het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven beter op elkaar af te stemmen en investeert het minimaal €8000 per werknemer per jaar in de ontwikkeling van het overheidspersoneel om hen zo breed mogelijk in te kunnen zetten. “We maken van het Rijk een plek waar iedereen wil werken, waar veel energie in ontwikkeling wordt gestopt en we actief bezig zijn met kennisdeling, innovatie en gave projecten”, zegt Jaber.
 
De focus op ontwikkeling en de banden die aangehaald worden met het onderwijs en het bedrijfsleven moet bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het Rijk als werkgever.
“Uit ervaring heb ik geleerd dat mensen die zich ontwikkeld hebben, vervolgens ambassadeur worden van je organisatie,” stelt Jaber. Daarnaast zorgt de investering in de samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven ervoor dat de opgedane kennis niet wegvloeit. Jaber: “De gunstige arbeidsvoorwaarden die gelden binnen het Rijks ICT Gilde, zorgen ervoor dat mensen die in andere fasen van hun leven terechtkomen, door bijvoorbeeld het krijgen van kinderen, gemakkelijk de stap van het drukke bedrijfsleven naar het Rijk kunnen maken “.
 
Eigenaarschap en flexibiliteit de sleutel
Bovengenoemde maatregelen moeten de basis leggen voor het toekomstige succes van het Rijks ICT Gilde. Deze methode leidt volgens Jaber tot het creëren van een gevoel van eigenaarschap. Zo worden nieuwe collega’s binnen het Gilde samen met de opdrachtgever geselecteerd en worden ze uitgedaagd om zelf met nieuwe kennis en ontwikkelingen te komen. “Een pool op afstand werkt niet meer. Daarom moet je het gevoel hebben dat je eigenaar bent van het systeem”, aldus Schutte.
 
Een andere succesfactor van het Rijks ICT Gilde als gevolg van deze maatregelen is volgens Jaber de mogelijkheid om snel te kunnen opschalen. Dit is mogelijk door de veelzijdige ontwikkeling van haar werknemers en doordat men relatief klein begonnen is. Op deze manier is men in staat flexibel in te spelen op de veranderende omgeving. “Het omgaan met de omgeving vraagt dat je een agile organisatie neerzet waarin je kijkt naar de groei van de organisatie en hoe je die gaat managen”, stelt Jaber.
 
Big Improvement Day
Op 16 januari tijdens de Big Improvement Day, het jaarlijkse netwerkevenement waar de top van de overheid en het bedrijfsleven samenkomen om alle positieve ontwikkelingen in Nederland te benadrukken, zal Schutte een toelichting geven over de missie van het Rijks ICT-Gilde  “De Big Improvement Day staat voor een positief geluid als het gaat om het verbinden van onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Aan ons de mogelijkheid om hen te laten zien dat we het nu op een andere manier aanpakken dan dat je gewend bent van de overheid”, concluderen Jaber en Schutte.