You are here:

BID Innovatiediner: Robotisering & Arbeid

Op de zomerse avond van 21 augustus 2018 kwamen de zes genodigden van het BID Innovatiediner tezamen in de tuin van gastheer Ralph van Hessen te Den Haag. 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Big Improvement Day-organisatie sloegen voor deze bijzondere avond de handen ineen om met een exclusief gezelschap van gedachten te wisselen over het thema Robotisering & Arbeid. Positief uitgangspunt daarbij was om vooral te focussen op de kansen die robotisering biedt voor ons land.

Bij aanvang werd een fles champagne ontkurkt en na een toost op een mooie avond, heette initiatiefnemer Bernard ter Haar (directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) iedereen welkom. Daarna stelden alle genodigden zichzelf voor: José Brenninkmeijer (algemeen directeur Manpower Group Solutions), Joop Drechsel (CEO Walvis Group), Maurice Geraerts (Directeur New Business NXP), Raymond Puts (country director USG People), Chris Verhoeven (associate professor TU Delft) en Marie-Claire van Hessen (founder MCPR).

Ralph formuleerde vervolgens de centrale vraag van de avond: Hoe kunnen we Bernard ter Haar helpen om de potentie van robotisering positief voor het voetlicht te brengen? Robotisering wordt vaak als bedreiging gezien, omdat het banen van mensen in zou pikken. Maar robotisering creëert ook banen en kan daarnaast mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt juist weer nieuwe kansen bieden.

Tijdens het driegangendiner deelden alle aanwezigen hun visie op Robotisering & Arbeid. Gesproken werd o.a. over de volgende vragen:

  • Hoe kan het ministerie meer leren van uitzendbureaus? (meer samenwerken)
  • Hoe kan de wetenschap een grotere rol spelen bij beleidsvoorbereiding op ministeries?
  • Hoe kunnen grote bedrijven de acceptatie van robotisering in de maatschappij en bij andere bedrijven versnellen?
  • Hoe kan het ministerie van OCW een grotere regie-rol pakken?

De doelstelling om overheid en bedrijfsleven en kennisinstellingen op het onderwerp robotisering en arbeid dichter bij elkaar te brengen is op deze BID-avond zeker gelukt. De uitkomsten van het geslaagde Innovatiediner zullen dan ook gedeeld en gebruikt worden tijdens de Big Improvement Day 2019 en zullen van nut zijn voor de verdere aanscherping van het beleid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.