You are here:

BID Programmaraadlunch

Op dinsdag 11 september vond er weer een programmaraadlunch in aanloop naar BID 2019 plaats. Een kleine twintig leden van de BID-programmaraad kwamen bijeen in het 19e-eeuwse Kasteel de Wittenburg in Wassenaar.

Na een voorstelrondje in de serre nam het gezelschap plaats in de eetzaal. Mister Positivo, Ralph van Hessen begon met een aantal belangrijke updates waaronder de aankondiging van de eerste keynote spreker voor BID2019: Tererai Trent. Deze opmerkelijke vrouw groeide op als een kansloos, arm meisje in een klein Zimbabwaans dorp en wist zich uit die armoede op te werken tot een succesvol Amerikaanse professor. Ze was verschillende keren te gast bij Oprah Winfrey die haar in 2011 uitriep tot haar favoriete gast.

Op het BID-podium zal Tererai Trent vertellen over haar inzet voor vrouwen empowerment en haar project in Zimbabwe waar zij scholen bouwt om meisjes op te leiden. Tererai is ervan overtuigd dat educatie de sleutel is voor vrede in de wereld.

Vervolgens vertelde Ralph tijdens het voorgerecht over de twee baanbrekende BID-diners die afgelopen maand bij hem thuis plaatsvonden over Arbeidsmarkt & Robotisering en Arbeidsmark & ICT. Tijdens deze diners zijn de actuele ontwikkelingen en trends rondom de onderwerpen besproken met de top van de overheid en de top van het bedrijfsleven. Ralph kondigde aan dat er tijdens BID door een consortium van overheid en bedrijfsleven een Deltaplan ICT gepresenteerd zal worden.

Na de terugblik op vorig jaar en de presentatie van de 10 jaar BID-video werd de agenda voor de komende tijd besproken:

1) Sprekers en side-sessies zullen de komende maanden worden geselecteerd.

2) Jan van der Vlugt is met EenVandaag (AVROTROS) in gesprek over een Nationaal Positiviteits-onderzoek

3) Daarnaast werd de mogelijkheid besproken om tijdens BID 2019 een award uit te reiken aan de meest positieve persoon, idee en/of bedrijf van 2019.

4) Diverse themadiners zullen worden opgezet.

5) Ook vindt er binnenkort een Reuring Café plaats in samenwerking met NXP en Mark Frequin.

Tijdens het hoofdgerecht vond er een brainstormsessie plaats over de invulling van de komende BID-editie en wisselden alle aanwezigen hun ideeën en suggesties uit.

We kijken terug op een gezellige en geslaagde lunch en zien vol enthousiasme uit naar BID 2019!