You are here:

Reuring!Café: Zijn we in Nederland slim bezig met Smart Mobility?

Op dinsdag 27 november 2018 was het weer zover: BID organiseerde in samenwerking met de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM), de RAI Vereniging, NXP Semiconductors en Siemens de 88e editie van het Reuring!Café. De vraag die centraal stond, is: ‘Zijn we in Nederland slim bezig met Smart Mobility?’. Werken de overheid, industrie en wetenschap wel voldoende met elkaar samen?

Omgeven door een prachtige entourage in de Glazen Zaal te Den Haag zorgde de huisband van het Ministerie van Algemene Zaken, de ‘Wizards of AZ’, voor een aangename sfeer. De avond begon met een drankje, waarna de aandacht verschoof naar het vraaggesprek op het podium. De host van de avond was Steven van Eijck, voorzitter van RAI Vereniging, die de volle zaal met humoristische nuance door de avond heen leidde.

Debatleider Mark Frequin (directeur-generaal Mobiliteit bij het ministerie van IenW en voorzitter van de VOM) leidde het gesprek met bankgasten Maurice Geraets (managing director bij NXP Semiconductors Nederland), Bart Smolders (division director Mobility bij Siemens Nederland), Floor Vermeulen (gedeputeerde bij de provincie Zuid-Holland, portefeuille Verkeer en Vervoer) en Marieke Martens (director of science van de Unit Traffic & Transport bij TNO en professor Intelligent Transport Systems bij de Universiteit Twente).

Hoe is het dan gesteld met de Smart Mobility in Nederland? Eigenlijk doet Nederland het al behoorlijk goed op het gebied van infrastructuur en we scoren hoog op mondiale vergelijkingen. We zijn een gidsland voor de rest van de wereld, stelt Geraets: ‘In China werd mij laatst nog gevraagd wat we doen om zo vooruitstrevend te kunnen zijn op het gebied van Smart Mobility.’ Op veel plekken worden slimme mobiliteitsoplossingen ontwikkeld en geïmplementeerd. In Nederland hebben we – zo zegt Smolders – een groot adaptief vermogen wat het mogelijk maakt om in relatief rap tempo te innoveren en logistieke problemen aan te pakken.

Daar zit nu echter precies een punt voor verbetering: we willen te snel resultaat zien. Een paar slimme stoplichten succesvol uittesten en vervolgens landelijk inzetten, gaat niet zomaar, zegt Martens. Er zal altijd een risico op fouten en angst voor technologische verandering blijven bestaan. Extra schrijnend is het wanneer een computer een fout maakt, die een mens niet gemaakt zou hebben. Dit bleek recentelijk nog door de maatschappelijke commotie rondom het ongeval met de Stint.

Informatievoorziening en kennisdeling zijn de kernpunten, zowel tussen de verschillende overheden die zich met dit onderwerp bezighouden, als richting de samenleving, stelt Vermeulen. Zo startte hij op zijn initiatief een samenkomst tussen het Ministerie, provincie en betrokken gemeenten om ideeën uit te wisselen. Er is nu al veel informatie beschikbaar, zegt Smolders, maar slechts een half procent van alle data wordt gebruikt.

Al met al staat Nederland er positief voor op het gebied van Smart Mobility, maar er zijn nog enkele verbeterpunten:

  • De consument moet ‘verleid’ worden om op comfortabele wijze van A naar B te komen. De opties hiervoor moeten worden verbeterd, bijvoorbeeld door de mogelijkheid een OV-fiets op ieder station in te kunnen leveren.
  • De samenwerking tussen de verschillende overheden moet geoptimaliseerd worden, zodat er meer kennis onderling kan worden gedeeld. Dit kan bijvoorbeeld door alle mensen die zich met een bepaald onderwerp bezighouden samen te brengen en werkwijze op elkaar af te stemmen.

De avond werd afgesloten met een heerlijke rijsttafel, verzorgd door Winkelman & Van Hessen, waarbij de aanwezigen gezellig napraatten over de avond.