You are here:

BID Programmaraadlunch

Op dinsdag 11 december vond er een programmaraadlunch in aanloop naar BID 2019 plaats. Een kleine dertig leden van de BID-programmaraad kwamen bijeen in het sfeervolle Kasteel de Wittenburg in Wassenaar.

Onder het genot van een drankje maakten de eerst binnengekomen gasten kennis met elkaar voor het gezelschap aan tafel ging. Gastheer Ralph van Hessen opende de programmaraadlunch: ‘De Big Improvement Day is de meest positieve dag van het jaar. Het hoort thuis in het rijtje Sinterklaas, Kerst, nieuwjaar, BID.’

Na het smakelijke voorgerecht en een korte voorstelronde nam BID programma-samensteller Jan van der Vlugt het woord om aan te kondigen dat in samenwerking met het EenVandaag Opiniepanel een positiviteitsonderzoek onder 50.000 Nederlanders zal worden gedaan. Dit onderzoek wordt tijdens de BID door Gijs Rademaker gepresenteerd. Jan vroeg input van de aanwezigen voor vragen die zij graag aan de panelleden zouden willen stellen.

Na enige tijd om hierover na te denken, ontstond een discussie over de aard van de vragen. De vragen moeten dieper gaan dan aan de deelnemers van het panel vragen: ‘Hoe gaat het met je?’. ‘We moeten vragen opstellen die de individuele beleving weergeven,’ stelt Martijn den Dekker van de Provincie Zuid Holland. Het gezelschap vond het interessant om een vergelijking te maken tussen verschillende generaties van het panel.

Tachtig procent van de sprekers op de BID is inmiddels bevestigd. Jan vroeg de aanwezigen inspirerende sprekers vanuit het bedrijfsleven aan te brengen voor de overige twintig procent. Ralph vult aan: ‘We zijn op zoek naar bijzondere verhalen van bijzondere mensen.’

Tasoula Hadjitofa van Octagon merkte op dat het belangrijk is om Brexit een prominente plaats te geven tijdens de BID, vanwege de impact op het Nederlandse bedrijfsleven en de manier van zaken doen. ‘Maar is dat positief?’ vroeg Jettie Peters van Happy Professionals. Dat kan het zeker zijn: Brexit biedt mogelijkheden voor bedrijven om zich juist in Nederland te vestigen. Het thema wordt sowieso aangehaald op meerdere momenten in het programma, verzekerde Ralph.

Charles Groenhuijsen, die voor de vijfde keer de functie van dagvoorzitter zal bekleden tijdens BID 2019, gaf aan graag de ondernemers en startups die die de afgelopen jaren op het BID-podium hebben gestaan terug te willen zien tijdens BID. Hoe gaat het nu met hen en waar staan ze nu? Dit idee werd door een meerderheid van het gezelschap goed ontvangen en er zal worden gekeken naar de mogelijkheden.

Aan het eind werden nog verschillende sidesessies die op het programma staan even kort toegelicht, waarna de lunch door Ralph werd afgesloten.

We kijken terug op een positieve, gezellige lunch met veel nuttige ideeën en kijken uit naar 15 januari 2019!