You are here:

Philadelphia: technologie voor betere zorg

Zorgaanbieder Philadelphia ondersteunt mensen met een beperking op ongeveer 500 kleinschalige locaties. Dit doet Philadelphia door begeleid wonen, intensieve zorg en begeleiding op afstand. Met hun bijzondere zorgfilosofie draaiend om positiviteit helpen ze cliënten en medewerkers. Door onderzoek naar en gebruik van slimme technologie realiseert de zorginstelling een zo groot mogelijke zelfstandigheid van cliënten. ‘Onze ambitie is ‘het beste uit jezelf halen’,’ zegt Greet Prins, voorzitter van Philadelphia, ‘De inzet van technologie ondersteunt dit.’

Ook in de zorg gaan technologische ontwikkelingen hard, iets waar zorgaanbieder Philadelphia dankbaar gebruik van maakt. Technologie kan werkzaamheden van medewerkers uit handen nemen, zodat zij zich weer kunnen richten op hun échte taak, namelijk het verzorgen van hen die het echt nodig hebben. Dit heeft een positieve uitwerking op zowel medewerker als cliënt.

Slimme apps

Technologie speelt een belangrijke rol in de zorgfilosofie van Philadelphia. Er wordt veel praktisch onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor cliënt en medewerker. Zo introduceerde Philadelphia eerder ‘digicontact’, waardoor de cliënt 24 uur per dag contact op kan nemen met professionele begeleiders. Deze medewerkers staan altijd klaar voor hulp en advies.

Een andere innovatie van Philadelphia is de ‘slimme inco’: een luier met sensoren die met behulp van een app laat zien hoe vochtig deze is. Prins vertelt vol trots over deze wereldprimeur, die in samenwerking met de bedrijven Medisens en Abena tot stand kwam. Medewerkers kunnen nu precies op tijd verschonen en wanneer het écht nodig is. Omdat veel cliënten immobiel zijn en er gewerkt wordt met tilliften, is dit een uitkomst die voor cliënten aangenamer is en voor de medewerkers gemak biedt en veel tijd bespaart in de zorgsector.

Robots

Daarnaast doet Philadelphia veel onderzoek naar het gebruik van sociale robots. Robots kunnen praktische zaken uit handen nemen van begeleiders. Zo verbleef Robot Phi vorig jaar al bij diverse cliënten  twee weken om de interactie tussen mens en robot te analyseren. De robot hielp de cliënt herinneren aan zaken, gaf suggesties tot acties, en fungeerde als klankbord waardoor minder tussenkomst van begeleider nodig was. Er zijn nu diverse  logeerpartijen achter de rug en de informatie over de interactie tussen robot en cliënten blijkt ontzettend waardevol. Met een technische partner wordt  de  software steeds verder ontwikkeld . Dankzij deze data kan in de toekomst het zelflerende vermogen van de sociale robot zoveel mogelijk worden benut om cliënten in de toekomst te ondersteunen bij meer zelfredzaamheid.

Het beste uit jezelf

De vooruitstrevende filosofie van Philadelphia heeft een positief effect op medewerker en cliënt. “De ambitie is ‘het beste uit jezelf halen’, met aandacht en plezier. Met een lach en met een traan,” zegt Prins. Elke dag wordt er gekeken naar wat er verbeterd kan worden.

Philadelphia is continu op zoek naar nieuwe manieren om zich te ontwikkelen, met en zonder technologie. Samenwerking met andere bedrijven en initiatieven is daarbij essentieel. Daarom is Philadelphia bijvoorbeeld al een aantal jaar partner van de Big Improvement Day, die op 15 januari 2019 plaatsvindt. Naast nieuwe contacten kunnen ze in deze setting, waar publiek en privaat samenkomt, aandacht vragen voor mensen met een beperking omdat zij een belangrijk onderdeel vormen van de samenleving. De optimistische mentaliteit van de Big Improvement Day klinkt Philadelphia als muziek in de oren.