You are here:

Floor Vermeulen: wegen naar de toekomst.

Aanleg, onderhoud en beheer van wegen zijn een kerntaak van de provincie. In het behalen van de klimaatdoelen was het een logische stap te onderzoeken hoeveel CO2 in deze werkzaamheden bespaard kan worden. De provincie Zuid-Holland ging hiermee actief aan de slag en heeft inmiddels de eerste CO2-negatieve weg gerealiseerd.

Om de klimaatdoelen te behalen heeft de provincie Zuid-Holland marktpartijen uitgedaagd om met innovatieve oplossingen te komen voor groot onderhoud van de pilotwegen N211 en N470. Hoewel men in het begin met enige scepsis naar de plannen keek, heeft dat hen niet tegengehouden.

Gedeputeerde van Verkeer & Vervoer van de Provincie Zuid-Holland Floor Vermeulen betrad tijdens de 12e editie van de Big Improvement Day het podium om te vertellen over dit duurzame succes. De N211 tussen Poeldijk en Den Haag is namelijk de eerste CO2-negatieve weg in Nederland. Maar hoe is dit bewerkstelligd?

De weg kent een aantal innovatieve oplossingen voor vervuiling. Zo staan er onder andere langs de weg houten vangrails. Staal kost namelijk veel CO2 om te produceren, waardoor een houten variant duurzamer is. Ook is de weg uitgerust met dynamische lantaarnpalen waarvan het licht automatisch dimt als er weinig verkeer is. Daarnaast is er een warmtecollector die omliggende bedrijven voorziet van energie en het fietspad naast de provinciale weg ijsvrij houdt.

Maar dat is niet alles: er worden nog steeds innovaties toegevoegd. “We willen natuurlijk blijven autorijden,” aldus Floor Vermeulen, “maar dan wél duurzaam.”