You are here:

Het Kennis-Levenscyclus model van Ralph van Hessen

Stap 1: Verkennen. We moeten eerst verkennen door research te doen. Wie zijn bijvoorbeeld je klanten, hoe ziet de markt eruit waarin je te werk gaat? Deze fase is de fundering van het model en bevat veel deskresearch. Het is belangrijk om niet te veel van je tijd aan de verkenningsfase te besteden, maar deze stap is natuurlijk wel belangrijk. Een goed begin is het halve werk. Na het verkennen komt stap 2: kennen.

Stap 2: Kennen. In deze fase gaan we van binnen naar buiten. Je moet met mensen in contact komen en gesprekken gaan voeren zodat mensen jou leren kennen. Jouw propositie moet bekend worden bij anderen. Wie ben jij, wat doe je en waar sta je voor? Vervolgens gaan we naar stap 3. De stap van fase 2 naar fase 3 is de moeilijkste stap om te maken.

Stap 3: Herkennen. Mensen moeten gaan herkennen dat jij degene bent met wie zij bijvoorbeeld willen samenwerken. Als er herkenning is, resulteert dit automatisch in erkenning, dit is stap 4.

Stap 4: Erkennen. Aan het einde van de rit krijg je erkenning voor wat je doet en wie je bent. Erkenning krijg je als het project is geslaagd.

Het belangrijkste is dat men zich bewust is van het feit dat er verschillende fases zijn tot je doel bereikt is. Het is van belang dat al deze vier fases doorlopen worden. Ook zijn er nog onderliggende competenties waar aandacht aan besteed moet worden, zoals emoties, sociale vaardigheden en communicatieve vaardigheden. Met deze vaardigheden kun je relaties en een netwerk opbouwen.

Ralph van Hessen heeft al een groot deel van zijn leven achter zich en spreekt uit ervaring. Ook de Big Improvement Day heeft door het gebruik van dit model een succesvol bestaan gekregen.