You are here:

Interview met Baran Koser van het BID Jongerennetwerk

Baran-Koser-BID-Jongerenplatform (2)
Baran, hoe stel je jezelf voor? 

Een voorbereid riedeltje of verhaaltje over mezelf heb ik niet echt; ik vertel meestal gewoon wat er vanuit de oprechtheid in me opkomt. Tijdens mijn opvoeding stonden vrijheid, medemenselijkheid en verantwoordelijkheid centraal, en die lessen draag tot op het heden mee op mijn hart of dat tijdens mijn werk is of sociale leven. Ik doe daarnaast ook nog de studie Bestuurskunde, echter moet ik eerlijk toegeven dat ik niet de meest geslaagde student ben. Vrijwilligerswerk en projecten krijgen bij mij vaak de prioriteit, en nee zeggen tegen nieuwe initiatieven, dat vind ik ongeacht de drukte nog steeds vrij moeilijk. Maarja, in het leven leer je gelukkig niet alleen van de boeken maar ook van de praktijk.

Waarom is het BID Jongerennetwerk in leven geroepen?  

In bestuurskamers wordt er regelmatig gesproken over jongeren en onze toekomst, en jongeren zouden daar graag hun stem laten luiden maar hebben niet de toegang om dat te doen. Tegelijkertijd zijn er bestuurders die steeds meer willen samenwerken met jongeren, maar niet weten hoe ze ons moeten bereiken. Voor allerlei complexe transities – van de klimaattransitie en de woningcrisis tot de arbeidsmarktkrapte en mentale gezondheid – beseffen steeds meer jonge en gevestigde bestuurders dat zij elkaar nodig hebben om doelmatig, doeltreffend en toekomstbestendig beleid te maken. Vanuit de behoefte om die bestuurders en jongeren hand-in-hand in beweging te brengen voor een duurzame, rechtvaardige en inclusieve toekomst, is het BID Jongerennetwerk in het leven geroepen.

Wat is jouw functie binnen het BID Jongerennetwerk? Wat houdt die functie in?

Sinds mei 2022 werk ik aan de oprichting van het BID Jongerennetwerk samen met een grote groep betrokkenen die mij enorm steunen. Hierbij ben ik als oprichter een soort ‘voorzitter’, echter zie ik die rol heel anders voor me dan in de traditionele zin. Ik geloof sterk in de kracht van gedeeld leiderschap, en samen met iedereen in het netwerk dragen wij de verantwoordelijkheid voor het succes van dit project. Mijn functie daarbij is vooral het faciliteren van een veilig, verbindend en daadkrachtig platform waarbij de ruimte om elkaar te leren kennen, kennis uit te wisselen en samen te werken, centraal staat.

Wat is de doelstelling van het BID Jongerennetwerk en BID Next?

De doelstelling van het BID Jongerennetwerk is tweezijdig. Aan de ene kant een sterkere verbinding tussen jonge- en gevestigde bestuurders in Nederland. De BID is het landelijke platform voor ontmoeting, nieuwe ideeën en vooruitstrevende samenwerking tussen de publieke en private sector en biedt daarom het perfecte platform voor jongeren. Nu complexe transities steeds sneller gaan, zullen zelfs de meest innovatieve overheidsorganen, bedrijven en maatschappelijke organisaties moeite hebben om de technologische, ecologische en sociale uitdagingen van de toekomst alleen aan te gaan. Ik hoop dat vanuit die sterke verbinding samenwerkingen ontstaan die jong en oud in staat stellen om duurzaamheid, rechtvaardigheid en inclusiviteit in onze gedeelde toekomst te waarborgen. Aan de andere kant heeft het Jongerennetwerk de doelstelling om meer samenwerking tussen bestaande jongerenorganisaties te creëren tussen- en over sectoren heen. Het ideaalbeeld zou bijvoorbeeld zij dat een organisatie als Jong TNO samen met de Jongerenmilieuraad – twee groepen die zelden het dialoog voeren – elkaar helpen in het bereiken van hun gedeelde missie. Het idee daarachter is het stimuleren van synergie, ofwel het creëren van de situatie waarin samenwerking effectiever is dan dat iedereen voor zich zou werken. Om deze doelstellingen te bereiken brengen we structureel jonge leiders samen, bieden we hen toegang tot BID Events en organiseren we samen de BID Next in mei, het congres voor jonge beslissers en gevestigde bestuurders.

Wat zijn Big Improvements binnen rondom het BID Jongerennetwerk?

Alhoewel het nog de startfase van het BID Jongerennetwerk is, zijn er al meerdere verbindingen gemaakt tussen jongerenorganisaties en zijn we sinds kort begonnen met de eerste stappen binnen een aantal initiatieven. We gaan bijvoorbeeld bepaalde jongerenorganisaties in het netwerk toegankelijker maken voor MBO-studenten, en steunen we initiatieven om jongerenparticipatie samen met bestuurders te integreren in hun organisatie.

Wat vind je zelf zo leuk aan de BID?

De enorme diversiteit aan activiteiten, ideeën en initiatieven over een breed aantal thema’s met de focus op positiviteit, samenwerking en vooruitgang is wat mij vooral enthousiasmeert over BID. Tijdens mijn werkzaamheden bij BID heb ik daardoor een kijkje kunnen nemen in de machinekamer van toonzettende organisaties en heb ik veel kunnen leren over de werking van de diverse sectoren in ons land. Tegelijkertijd is het gewoon heel leuk om te leren van Ralph en de talloze bestuurders die hun ervaring en inzichten delen.