You are here:

De student als écht middelpunt van het onderwijs – ROC Mondriaan

Presentatie1 kopie 2
De snel veranderende wereld, vraagt om een nieuwe vorm van onderwijs. Onderwijs waarin de individuele student centraal staat en een sterke koppeling bestaat met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Waar het merendeel van de stakeholders uit het onderwijs de noodzaak inziet, maar actie veelal achterwegen blijft, geven Jessica Reina Lapré en Greetje Hoiting van ROC Mondriaan vorm aan de verandering. Wij gingen met hen in gesprek over hun project MDT Connected.

Zowel Hoiting als Reina Lapré hebben ruime ervaring in het onderwijs. Waar Hoiting bewust de keuze maakte om de algemene variant van de opleiding Nederlands te volgen in plaats van degene gericht op onderwijs, stapte ze toch binnen drie maanden na het afstuderen de sector in. Sindsdien zet ze zich volledig is om mogelijkheden voor verandering en optimalisatie in het onderwijs in kaart te brengen en daar actie aan te verbinden. Dit werd haar passie en drijft haar inmiddels al 30 jaar. Reina Lapré is het beste te omschrijven als een wereldburger. Niet alleen heeft zij in vier verschillende landen gewoond, ook heeft ze minimaal acht verschillende onderwijsinstellingen persoonlijk ervaren. De verschillende ervaringen en benodigde aanpassingen hebben haar passie aangewakkerd voor leren en ontwikkelen, waarbij zij haar creativiteit als meest waardevolle tool inzet. 

De first supplier van het onderwijs centraal

Zoals Hoiting en Reina Lapré aangeven komen jongeren bij ROC Mondriaan binnen tijdens een cruciale periode van hun ontwikkeling en dus één waarin veel impact gemaakt kan worden. Dit maakt dat het nieuwe onderwijs vraagt om aandacht en oprechte investeringen van docenten voor iedere individuele student. Hoe ziet hun wereld eruit, wat kunnen en willen zij hierin veranderen en bijdragen, en over welke talenten beschikken zij om dit te realiseren? De rol van de docent verandert; in facilitator en coach, in het verwezenlijken van de ambities van de studenten en het creëren van kansen. Een focus op iedere student op zich en met elkaar impact maken, zal zorgen voor meer inzicht en meer motivatie, evenals een toegenomen verantwoordelijkheidsgevoel en eigenwaarde – wat zeker in het MBO wel een boost kan gebruiken. 

Het ontdekken en realiseren van de persoonlijke ambities van studenten, vraagt daarnaast om nieuwe onderwijsmethodes gericht op inspiratie en beleven. Het ouderwetse beeld van leren met een boek in de hoofdrol – dat zelfs nog voor veel studenten geldt – zal plaats moeten maken voor een breder beeld. Leren en ontwikkelen kan op zo veel meer manieren. Gaat het om burgerschapsvorming, soft skills en voorbereiding op een carrière in de veranderende maatschappij, dan leer je dat logischerwijs vooral door actief te zijn in de samenleving, geven Hoiting en Reina Lapré aan.  

De ‘echte’ wereld als onderdeel van onderwijs

Het realiseren van sterke verbinding tussen het onderwijs en de buitenwereld is dan ook de tweede voorwaarde voor de verandering. Voor ervaring, inspiratie en kansen voor studenten en om oog te houden op de wensen en verwachtingen van de markt en hierop in te spelen. Mooi om te zien is het dat er inmiddels een omgekeerde beweging is ontstaan, vertellen Hoiting en Reina Lapré. Het is geen eenrichtingsverkeer meer vanuit de onderwijsinstelling, het bedrijfsleven en het maatschappelijke veld zijn inmiddels zelf opzoek naar de verbinding om studenten te bereiken en te betrekken. 

Reach for the moon, land on a star

Het veranderen van onderwijs dat al decennialang op vrijwel dezelfde manier wordt georganiseerd doe je immers niet zomaar. In het realiseren van de ambitieuze missie MDT Connected staat samenwerken en onderzoek dan ook centraal. Continu worden de mogelijkheden voor verbetering in kaart gebracht met studenten, docenten en de omgeving, worden partners aangehaakt die kunnen helpen in de realisatie, en wordt onderzocht welke impact er daadwerkelijk wordt gemaakt op de studenten. Een ingewikkeld en langdurig ‘trail and error’ proces, maar een die het waard zal zijn: onderwijs waarin de student écht het middelpunt is.