Je bent hier:

“Bidplaats” Onderwijs zet volgende stap in onderwijsvernieuwing

De Big Improvement Day organiseert het hele jaar door activiteiten en biedt een platform voor innovatieve ideeën en vernieuwende samenwerking. De beslissers van Nederland en opinieleiders uit verschillende sectoren worden met elkaar in contact gebracht met als doel actie te ondernemen; sinds februari 2020 gebeurt dit o.a. op het gebied van onderwijs. 

Destijds werd gesproken over de grote knelpunten in het onderwijssysteem. Een lijst met actiepunten en verfrissende ideeën, oplossingen en samenwerkingsverbanden werd opgesteld. Op 15 juni, vier maanden na het vorige diner, werd in Kasteel de Wittenburg de voorgang besproken. Deze prachtige groep onderwijsvernieuwers is in een paar jaar tijd gegroeid van 15 naar 21 deelnemers.

Vlak na de eerste bijeenkomst brak de coronacrisis uit, waardoor een nieuwe vraag centraal kwam te staan: Wat is de invloed van de coronacrisis op onderwijsvernieuwing? Geconcludeerd kan worden dat een grote groep kinderen een achterstand heeft opgelopen. Vandaar dat de discussie zich het eerste uur richtte op het individuele kind; Hoe zorgen we ervoor dat kinderen basisvaardigheden aanleren, zich op sociaal vlak ontwikkelen en de ruimte krijgen om hun eigen interesses en behoeftes te ontdekken? En hoe gaan we van standaardisatie naar differentiatie? Ook werd gesproken over hoe de urgentie die corona heeft gecreëerd vastgehouden kan worden. Hoe creëren we een zogenaamd ‘burning platform’? Kunnen we de goeie voorbeelden en positieve ervaringen uit deze tijd halen en in het systeem doorvoeren? Hierna werd de vrijblijvendheid binnen het onderwijssysteem besproken. Kan de overheid een meer actieve en stimulerende rol aannemen bij het faciliteren van de benodigde zaken? De discussie is geopend op het gebied van onderwijsvernieuwing en de urgente vraagstukken zijn gedefinieerd. Tijdens de volgende bijeenkomst zullen concrete stappen ondernomen worden.

De avond en de discussie werden geleid door initiatiefnemers Ralph van Hessen en Constantijn van Oranje. Andermaal wist Ali B dit aan te vullen door zijn ervaringen op een inspirerende manier met ons te delen. Later op de avond kregen de jongeren van Club Next, het jongerenplatform, de mogelijkheid om de deelnemers te overtuigen van hun ideeën middels een interactieve presentatie. Met resultaat; alle aanwezigen committeerden zich aan het prachtige plan van Club Next, namelijk dat Club Next iedereen kan benaderen voor hulp en ondersteuning om alle jongeren in Nederland een stem te geven.

Kasteel de Wittenburg heeft er met gepaste maatregelen voor gezorgd dat deze avond een groot succes werd. Wij kijken nu al uit naar het volgende onderwijs diner waarin wij de nieuwe afgesproken actiepunten zullen bespreken. De actiepunten richten zich voornamelijk op co-creatie tussen de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven. Dit is de verbinding die nodig is om veranderingen door te voeren en die hebben wij hier aan tafel.

Deelnemers:Ali B, Patrick Banis, Huub van Blijswijk, Percy Henry, Loek Hermans, Ralph van Hessen, Suzanne Jacobs, Kete Kervezee, Annet Kil-Albersen, Arno Nienhuis, Alida Oppers, Constantijn van Oranje, Paul Rutten, Hans Schutte, Michiel Steegers, Ernst-Jan Stigter, Frank Tigges, Jaap Versfelt, Ewald van Vliet en Remco Vogel. Namens Club Next: Dook van Dijk, Veerle Hofkens en Mike Kasbergen.